چشم انداز و ماموریت امروزه شرکت های ایرانی برای حضور در بازار رقابت جهانی نیازمند راه حل های سیستمی کارآمدی هستند که آنها را در پیشبرد کسب و کار یاری نماید. شرکت سامانه کیش در تاریخ 25 مهرماه 1389 با شماره ثبت 8662 و شماره اقتصادی 411381349673 به صورت تخصصی در زمینه توسعه نرم افزار های مدیریتی مشغول به فعالیت شده است
ادامه مطلب
شرکت سامانه کیش
ادامه مطلب