بازار سرمایه یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد است که در رشد و شکوفایی آن تاثیر بسزایی دارد. سرمایه گذاری در این بازار از سودآورترین انواع سرمایه گذاری ها بوده و توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. ورود به بازار سرمایه نیاز به تخصص و بررسی های فراوانی دارد. امروزه فن آوری اطلاعات به کمک تحلیلگران این حوزه شتافته است و به ایشان در دستیابی به اهداف سرمایه گذاری خود یاری می رساند.
ادامه مطلب