«سیستم جامع گردشگری راتا»، یکی از پروژه های بزرگ این شرکت در حوزه توریسم، است که فاز نخست آن به صورت B2B در سال 1394 به بهره برداری رسید. راتا، به عنوان یک سیستم GDS، امکان توزیع کلیه خدمات گردشگری را برای آژانس های مسافرتی فراهم می آورد. بدین منظور راتا قادر است انواع خدمات را از پروایدرهای این حوزه دریافت کرده و در اختیار آژانس ها قرار دهد.
ادامه مطلب