امروزه با پشت سر گذاشتن عصر اطلاعات صنایع پیشرو پا به به دنیای جدیدی نهاده اند که در آن لزوم طراحی سیستمهای پیچیده و هوشمند بیش از پیش احساس می شود. شرکت سامانه کیش با بهره مندی از تجارب همکاران حرفه ای خود و نیز مشاورین متبحر در حوزه هواپیمایی، اقدام به طراحی و پیاده سازی سیستم DCS در صنعت هوایی کشور کرده است.
ادامه مطلب