بازار سرمایه یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد است که در رشد و شکوفایی آن تاثیر بسزایی دارد. سرمایه گذاری در این بازار از سودآورترین انواع سرمایه گذاری ها بوده و توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. ورود به بازار سرمایه نیاز به تخصص و بررسی های فراوانی دارد. امروزه فن آوری اطلاعات به کمک تحلیلگران این حوزه شتافته است و به ایشان در دستیابی به اهداف سرمایه گذاری خود یاری می رساند.
ادامه مطلب
بازار سرمایه یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد است که در رشد و شکوفایی آن تاثیر بسزایی دارد. سرمایه گذاری در این بازار از سودآورترین انواع سرمایه گذاری ها بوده و توجه بسیاری را به خود جلب نموده است.
ادامه مطلب
نرم افزار حسابداری مالی پرديس به گونه ای طراحی و پیاده سازی شده است که می تواند با مدلهای مختلف حسابداری اعم از موسسات تجاری، خدماتی، پیمانکاری و سرمايه گذاري تطبیق یابد و در اندازه های مختلف اجرا شود.
ادامه مطلب
توضیحات
ادامه مطلب